Düşünceler: Değerler üzerine…

Değerler göreli midir? Geçici değerler varsa edebi değerler de var mıdır?

Zamanla ya da coğrafyaya göre değişen kültürel değeler, normal saydıklarımız toplum denetimi ile şekilleniyorsa, mutlak değerler kimin tarafından biçimleniyor. Bilim mi? Yoksa kimin iktidarda olduğuna göre ve iktidarı nasıl kullandığına göre değişen sürekli bir tarihsel akış içinde miyiz? Bilim de böyle mi biçimleniyor acaba…

Gerçek göreli mi, mutlak mı…

(Altın, ölmek üzere bir adam, cennet, melek, kaldırım taşı)

Sosyal medyada takip etmek için: