Düşünceler: İnsan Düşünce Tanımı

İnsanoğlu duyusal deneyimleri (fenomenal) ve akılcılığı ile kabul ettiği duyularına göründüklerinin aksine kendinde oldukları şeyler (noumenal) arasında gitgeller yaşan bir varlıktır.

Deontolojik etik, duyguculuk, özcülük, paradokslar, amprizm hepsi bizim eserimiz.

Sosyal medyada takip etmek için: